En trygg bostadsaffär

Att köpa en lägenhet är en av livets stora investeringar. För oss på Einar Mattsson är det därför viktigt att du upplever ditt köp som tryggt, enkelt och behagligt. Därför samarbetar vi med mäklare som guidar dig genom hela processen – från ditt första besök på visning till signerat kontrakt. På denna sida hittar du kontaktuppgifter till mäklarna, våra löften och en beskrivning av köpprocessens samtliga steg.

69 miljoner kronor billigare

När du köper en bostadsrätt behöver du inte bara ett bolån för lägenheten du köpt. Din bostadsrättsförening har också ett gemensamt lån som alla medlemmar står för tillsammans. Om räntan höjs resulterar det ofta i en höjd månadsavgift. Vi tycker inte det känns schysst att avgiften höjs på grund av höga lån i föreningen innan du ens har hunnit flytta in, eller efter ett par år då föreningens verkliga räntor ska betalas. Vi tycker att du ska få bättre koll på avgiften. Det är vår räntekostnadsgaranti. Därför har Einar Mattsson sänkt bostadsrättsföreningens lån, så att avgiftens nivå inte ska påverkas av räntehöjningar redan innan du flyttat in. När det kommer till bostadsrättsföreningen Elddonet i Täby Park handlar det om 69 miljoner kronor. Ja, vi var tvungna att skriva det igen för det låter kanske för bra för att vara sant. Men det är faktiskt sant. Och det finns ingen hake. Vi värnar så pass mycket om din trygghet när du köper en bostad av Einar Mattsson. Den här amorteringen är inte ett tillfälligt stöd, den är permanent, vilket leder oss till det bästa. Föreningen får en långsiktigt stabilare ekonomi. Därför skulle vi säga att det är ett otroligt bra tillfälle att köpa en lägenhet nu, för det är 69 miljoner kronor billigare i brf Elddonet.

Mäklarna för brf Elddonet

Karin Axelsson

Telefon: 08-55 55 13 68
E-post: karin.axelsson@erikolsson.se

Lisa Forsblad Beckman

Telefon: 076-893 12 14
E-post: lisa.beckman@erikolsson.se

Hitta din lägenhet

Hitta din nästa lägenhet i vår lägenhetsväljare. Här ser så såväl priser som planlösningar och var i huset lägenheterna ligger.

Att köpa i Brf Elddonet

Bostadsrättsföreningen Elddonet har bildats av Einar Mattsson. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse. Vid överlämning finns den tillfälliga styrelsen tillgänglig för att bistå med uppstarten av styrelsearbetet.

Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar (till exempel byggnader, mark och kassa) och skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i just den lägenheten. Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen ansvarar för fastigheten och sköter det löpande arbetet mellan årsstämmorna. Till sin hjälp har styrelsen Einar Mattssons förvaltningsbolag, som sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen de tre första åren. Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma.

FÖRENINGENS EKONOMI
Att ingå i en bostadsrättsförening kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna.

Mer information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal.

Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket, myndigheten för byggande och boende.

Under entreprenadfasen bär Einar Mattsson det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi. Entreprenadfasen löper på tills entreprenaden i sin helhet är slutgodkänd. Därefter påbörjas förvaltningsfasen, då föreningens ekonomi ska stå på egna ben. Om inte alla lägenheter är sålda garanterar Einar Mattsson att föreningen inte går minus på grund av bortfall av månadsavgifter. Einar Mattsson köper dessutom de lägenheter som eventuellt är osålda efter förvaltningsfasens första sex månader.

ÅRSAVGIFT
Avgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.

EKONOMISK PLAN

Vill du veta mer?

Anmäl dig till Elddonets nyhetsbrev för att få löpande information om projektet och kommande säljstart.

Om Einar Mattsson

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda. Det blev första steget på en spännande resa där han gick från att visa framfötterna som timmerman till att bli en engagerad byggmästare som var med och utvecklade det moderna Stockholm.

Ända sedan Einar Mattsson började har vi velat driva på och sätta en ny standard för boendet i Stockholm. Från små detaljer i kök och sovrum till funktion och intryck hos hela kvarter. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplattform som styr vårt arbete i de projekt som vi skapar, och som ger oss möjlighet att lägenhet för lägenhet, hus för hus, område för område, ge invånarna i Stockholm mer värde för pengarna.

Läs mer om Einar Mattsson på einarmattsson.se