En trygg bostadsaffär

Att köpa en lägenhet är en av livets stora investeringar. För oss på Einar Mattsson är det därför viktigt att du upplever ditt köp som tryggt, enkelt och behagligt. Därför samarbetar vi med mäklare som guidar dig genom hela processen – från ditt första besök på visning till signerat kontrakt. På denna sida hittar du kontaktuppgifter till mäklarna, våra löften och en beskrivning av köpprocessens samtliga steg.

40 miljoner kronor billigare

När du köper en bostadsrätt behöver du inte bara ett bolån för lägenheten du köpt. Din bostadsrättsförening har också ett gemensamt lån som alla medlemmar står för tillsammans. Om räntan höjs resulterar det ofta i en höjd månadsavgift. Vi tycker inte det känns schysst att avgiften höjs på grund av höga lån i föreningen innan du ens har hunnit flytta in, eller efter ett par år då föreningens verkliga räntor ska betalas. Vi tycker att du ska få bättre koll på avgiften. Det är vår räntekostnadsgaranti. Därför har Einar Mattsson sänkt bostadsrättsföreningens lån, så att avgiftens nivå inte ska påverkas av räntehöjningar redan innan du flyttat in. När det kommer till bostadsrättsföreningen Elddonet i Täby Park handlar det om 40 miljoner kronor. Ja, vi var tvungna att skriva det igen för det låter kanske för bra för att vara sant. Men det är faktiskt sant. Och det finns ingen hake. Vi värnar så pass mycket om din trygghet när du köper en bostad av Einar Mattsson. Den här amorteringen är inte ett tillfälligt stöd, den är permanent, vilket leder oss till det bästa. Föreningen får en långsiktigt stabilare ekonomi. Därför skulle vi säga att det är ett otroligt bra tillfälle att köpa en lägenhet nu, för det är 40 miljoner kronor billigare i brf Elddonet.

Mäklarna för brf Elddonet

Karin Axelsson

Telefon: 08-55 55 13 68
E-post: karin.axelsson@erikolsson.se

Lisa Forsblad Beckman

Telefon: 076-893 12 14
E-post: lisa.beckman@erikolsson.se

Hitta din lägenhet

Hitta din nästa lägenhet i vår lägenhetsväljare. Här ser så såväl priser som planlösningar och var i huset lägenheterna ligger.

Att köpa i Brf Elddonet

Bostadsrättsföreningen Elddonet har bildats av Einar Mattsson. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse. Vid överlämning finns den tillfälliga styrelsen tillgänglig för att bistå med uppstarten av styrelsearbetet.

Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar (till exempel byggnader, mark och kassa) och skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i just den lägenheten. Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen ansvarar för fastigheten och sköter det löpande arbetet mellan årsstämmorna. Till sin hjälp har styrelsen Einar Mattssons förvaltningsbolag, som sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen de tre första åren. Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma.

FÖRENINGENS EKONOMI
Att ingå i en bostadsrättsförening kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna.

Mer information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal.

Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket, myndigheten för byggande och boende.

Under entreprenadfasen bär Einar Mattsson det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi. Entreprenadfasen löper på tills entreprenaden i sin helhet är slutgodkänd. Därefter påbörjas förvaltningsfasen, då föreningens ekonomi ska stå på egna ben. Om inte alla lägenheter är sålda garanterar Einar Mattsson att föreningen inte går minus på grund av bortfall av månadsavgifter. Einar Mattsson köper dessutom de lägenheter som eventuellt är osålda efter förvaltningsfasens första sex månader.

ÅRSAVGIFT
Avgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.

EKONOMISK PLAN

Vill du veta mer?

Anmäl dig till Elddonets nyhetsbrev för att få löpande information om projektet och kommande säljstart.

Att köpa

Einar Mattsson garanterar

Noll fel

Du har rätt att förvänta dig att en bostadsrättslägenhet från Einar Mattsson är felfri när du flyttar in. Innan inflyttningen kontrollerar därför en oberoende besiktningsman att lägenheten är helt färdigställd. Om den oberoende besiktningsmannens protokoll skulle visa att något inte är felfritt återbetalar vi din månadsavgift.

Miljösmart hus

Einar Mattsson är medlem i Sweden Green Building Council. Föreningen driver ett miljöcertifieringssystem där en nyproducerad byggnad kan få betyget Brons, Silver eller Guld. Certifieringen ger ett kvitto på att kvaliteten på våra byggnader vad gäller energiåtgång, inomhusmiljö och byggmaterial alltid är hög.

Trygg affär

Ett lägenhetsköp är en av livets stora investeringar. Einar Mattsson tar därför ansvar för att bidra till en trygg affär. Du som köpare kan lita på att alla inbetalningar från bokningsavgift till slutlikvid är försäkrade och att föreningens ekonomiska plan är granskad, godkänd och vilar på fast grund. Tillsammans med de andra i föreningen kan du lita på att samtliga lägenheter kommer att bli sålda vilket säkerställer en sund ekonomi för föreningen från dag ett.

Fem års garanti

Du har rätt att förvänta dig att en bostad från Einar Mattsson håller en hög kvalitet. Vi har valt material och utrustning för att lägenheten ska hålla länge. Därför kan vi lämna en garanti på totalt 5 år. Efter godkänd slutbesiktning gör vi en uppföljning efter 2 år för att hitta och åtgärda alla eventuella garantifel.

Energikoll

Du som vill minska kostnader och miljöbelastning ska ha lätt att följa energiförbrukningen för din bostad. Därför har Einar Mattsons lägenheter individuell mätning av el- och vattenförbrukning. Du kan enkelt följa din förbrukning minut för minut via din dator eller mobiltelefon.

Att köpa

En noggrann köpprocess

BOKNINGSAVTAL
Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 50 000 kr erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. Observera att du inte får sälja din lägenhet innan du själv har tillträtt den.

FÖRHANDSAVTAL
Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 100 000 kr betalas: även denna summa är en del av den totala insatsen. Tidigare erlagd bokningsavgift avräknas från förskottet/handpenningen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas.

Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, som är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetald kommer din lägenhet att markeras som såld på projekthemsidan.

UPPLÅTELSEAVTAL
Du får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om du och eventuella andra medköpare kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknandet upptas du och dina medköpare som medlem i föreningen.

INFLYTTNING
I samband med tecknande av upplåtelseavtalet så får du slutgiltig information angående din inflyttning. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med inflyttning får du den digitala boendepärmen med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad. I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad.

FASTIGHETSMÄKLARE
Vi samarbetar med en fastighetsmäklare som hjälper dig med alla funderingar kring köpet från visat intresse ända fram till inflyttning. Det är också mäklaren du träffar för att skriva de olika avtalen löpande.

BESIKTNING OCH GARANTI
Inför inflyttningen kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Einar Mattsson för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna synpunkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning och vid behov en uppföljande besiktning cirka två månader efter inflyttningen. Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden.

En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Einar Mattsson erbjuder ytterligare 3 års garanti, alltså totalt 5 år till dig som kund.

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och med den kvalitet vi levererar i våra nya hem. Utöver garantitiden finns en ansvarstid om ytterligare 5 år, totalt 10 år efter att entreprenaden är godkänd.

VILLKOR I ÖVRIGT
Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan. Du kan endast ha en aktiv lägenhetsaffär åt gången med Einar Mattsson.

Om Einar Mattsson

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda. Det blev första steget på en spännande resa där han gick från att visa framfötterna som timmerman till att bli en engagerad byggmästare som var med och utvecklade det moderna Stockholm.

Ända sedan Einar Mattsson började har vi velat driva på och sätta en ny standard för boendet i Stockholm. Från små detaljer i kök och sovrum till funktion och intryck hos hela kvarter. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplattform som styr vårt arbete i de projekt som vi skapar, och som ger oss möjlighet att lägenhet för lägenhet, hus för hus, område för område, ge invånarna i Stockholm mer värde för pengarna.

Läs mer om Einar Mattsson på einarmattsson.se