Moderna lösningar förenklar vardagen

Hitta hem till ett naturnära liv

Brf Elddonet är ett bostadskvarter i de södra delarna av Täby Park, där du som har bil snabbt kan ta dig upp på E18. Kvarteret har ett fritt läge med grönska åt flera håll. I sydväst finns både stadspark och grannskapspark. I nordost vetter husen mot Parkallén samt stadsdelens gång- och cykelstråk Gröna slingan.

Brf Elddonet består av två fristående flerbostadshus med en sammanhållen hushöjd på fem våningar samt ytterligare en huskropp med fem trevåningsradhus. Flerbostadshusen har garage och förråd under jord. Totalt finns plats för 71 bilar och 250 cyklar. För dig som reser kollektivt finns det i entrén en digital anslagstavla där du kan se nästa avgång med närliggande kollektivtrafik för att underlätta ditt vardagsresande. En grönskande innergård erbjuder gemensamma mötesplatser. I ena änden av gården uppförs ett fristående inglasat orangeri på 20 kvadratmeter med eldstad. Här kan du – likt de vikingar som en gång levde i närheten – njuta av umgänge, trivsel och samtal i lågornas sken.

Husen sticker ut med sina varierat utformade fasader i olika material – tegel, målad betong, glaserad keramik och värmebehandlat trä. På takvåningen skänker lägenheter med takkupor husen en alldeles egen karaktär. Dessa har fransk balkong mot gatan. I övrigt har alla lägenheter balkong eller i markplan uteplatser antingen på innergården eller mot gatan. På översta våningen har ett mindre antal lägenheter både balkong och takterrass. Mot gaturummen har flerfamiljshusen en tydligt markerad sockelvåning och entréerna är välkomnande och luftiga med extra takhöjd.

Elektroniskt låssystem

Husen framtidssäkras genom att de förses med moderna lösningar som exempelvis digitala lås. Elddonets elektroniska låssystem som gör att du enkelt kan låsa och låsa upp din dörr med din smartphone, var du än befinner dig. Via låsets tillhörande mobilapplikation kan du enkelt låsa upp åt andra som behöver komma in i bostaden, antingen med en knapptryckning eller genom att dela ut tillfälliga koder.

Elektroniska låssystem till lägenheterna möjliggör dessutom servicetjänster från en rad olika aktörer. Det kan handla om att få matkassar eller paket hemlevererade på helt säkert sätt, även om du inte är hemma. Notiser skickas när budet öppnat och låst dörren. Du gör ditt liv mer bekvämt och frigör tid du istället kan spendera på jobbet, gymmet eller med familj och vänner.
Med ett elektroniskt låssystem behöver du inte hålla reda på traditionella nycklar, men givetvis är låsen kvar så att du kan använda din fysiska nyckel om du vill.

Miljöbyggnad silver

Brf Elddonet projekteras för att nå upp till de höga hållbarhetskraven i certifieringen Miljöbyggnad Silver. Energieffektiva lösningar minskar husens klimatavtryck och de får en hälsosam inomhusmiljö. Sedumtak bidrar till biologisk mångfald och till att ta upp regnvatten. Föreningen drar sitt strå till stacken vad gäller hållbara delningstjänster i stadsdelen genom att erbjuda både bilpool för biluthyrning och lådcyklar för medlemmarna att låna vid behov.

Mot Parkallén ligger två lokaler i bottenplan, varav den ena är förberedd för att kunna husera en cykelverkstad med tillhörande café. Om planerna går i lås kommer du här att kunna avnjuta din favoritkaffe medan din cykel trimmas eller repareras.

Bekvämt och klimatsmart boende

Husen är projekterade efter standarden Miljöbyggnad Silver och får bra energivärden. El- och varmvattenförbrukningen mäts individuellt för varje lägenhet. För dig som vill leva miljövänligt är det enkelt att hålla koll på din egen förbrukning. Logga bara in med din mobil så kan du följa förbrukningen i realtid.

Vi gör det också lätt för dig att hålla reda på information och dokument som rör ditt boende genom att samla allt detta på mittelddonet.se, föreningens egna webbsida. Här håller du dig uppdaterad med de senaste nyheterna från föreningen och kan enkelt ta del av manualer, skötselanvisningar, instruktionsfilmer och annan praktisk information om du behöver råd och tips. Här finns också information om vart du vänder dig om du vill göra en felanmälan.

Varierande bostäder

Den stora variationen i brf Elddonet ger dig goda förutsättningar att hitta ett nytt hem som passar just dig. Här finns något för alla skeden i livet. De två flerfamiljshusen inrymmer totalt 150 lägenheter fördelat på sju trapphus. Lägenheterna varierar i storlek från ett till fem rum och kök. Vart och ett av de fem radhusen har en area på ca 132 kvadratmeter fördelat på tre våningar. Familjer kan hitta en passande bostad likaväl som ungdomar som flyttar hemifrån eller studenter som söker en lägenhet med smidig pendling till universitetet eller KTH. Samtliga lägenheter har källarförråd som nås via hiss.

Vindslägenheterna med takkupor sticker ut med en alldeles egen karaktär, liksom ett mindre antal lägenheter i markplan med loft och extremt högt i tak. Vad gäller materialval har vi satsat på hög kvalitet och material som håller över tid. Stilmässigt strävar vi efter tidlöshet och en neutral bas som du själv kan sätta ditt märke på. Från fasaden, via entréerna och in i trapphusen följer som ett sammanhållande tema en roströd färg som går i samklang med bostadsrättsföreningens namn.

Unik konst

OAK RING

När Einar Mattsson bygger nya bostäder ingår det alltid konstnärlig utsmyckning i projektet. Denna ska vara specifikt anpassad till platsen och får gärna ha en extra funktion utöver det rent estetiska. Vårt mål är att de som bor i området ska uppskatta konsten i sin vardag.

Innergården på brf Elddonet får en unik konstnärlig utsmyckning signerad Sara Bonde. Hennes verk OAK Ring kretsar kring den mångfald av liv som återfinns på och i ekar. Det rör sig om runt 1 500 arter av insekter, svampar, mossor och lavar. Den stående ringen i brons är en avgjutning av bark från en ek och inuti den syns ett antal stammar i ekträ som över tid kommer att brytas ned av insekter och svampar, medan barkringen i brons blir kvar som ett minne av det trä som en gång fanns där.

OAK Ring är ett monument över eken, där de boende kan följa ekträets förändring i en nedbrytningsprocess som uppskattas till omkring 30 år. Verket är också en hyllning till den mångfald av liv som lever av eken och kommer att fungera som ett insektshotell för alla våra pollinerande vänner.

Varg arkitekter

Arkitekten berättar

Byggnadsvolymerna i Elddonet är fördelade på tre huskroppar: Parkhuset, Gatuhuset och Radhusen. Flerbostadshusen har en sammanhållen hushöjd med genomgående fem våningar. Mot Stadsparken i väst ligger radhusen med en lägre skala på tre våningar. Mot Vinnarcirkeln, Grästuvegatan, Parkallén och Gröna slingan hålls kvarteret samman med ett stadsmässigt uttryck. I hushörnen mot Parkallén finns två uppglasade lokaler.

Tre gatt mellan huskropparna bryter upp kvarteret mot sydväst och norr och möjliggör kopplingar mot stadsparken, grannskapsparken och stadsgatan. Gatten ger också händelser i gaturummet och grönskan från gården blir synligt för förbipasserande.

Byggnadsvolymerna är bearbetade med vertikala livförskjutningar. Uteplatser mot gatan i solbelysta väderstreck ger förutsättningar för befolkade bottenvåningar och ger både goda bostads- och gatumiljöer. Bostadsentréerna är omsorgsfullt utformade med släta omfattningar i tegelmuren och träpartier av ek.

Lägenheterna i bottenvåningen har en extra hög takhöjd och uteplatser åt gård och/eller gata. På takvåningen skapas unika lägenheter med karaktärsfulla takkupor och franska balkonger.

Mot de olika gaturummen gestaltas byggnaderna med olika fasadmaterial i en återhållen material- och kulörpalett.

Gatuhusets fasader gestaltas med staplat liggande tegel. Hörnen är i två ljusare kulörer, medan de inskjutna delarna är beklädda med ett mörkare tegel. Vid hushörnen bearbetas sockelvåningen med ett avvikande tegelmönster. Den översta våningen mot gatan har gestaltade tak med takkupor och franska balkonger i glas. Tak, fönster och balkongräcken är silverfärgade.

Parkhusets fasader är bearbetade med vertikala pilastrar och blindfogar som delar upp fasaden och ger rytm. Huset har en grågrön färgsättning, målad betong och en bottenvåning av glaserad keramik. Bronsfärgade fönsterkarmar i bottenvåningen och planetringsytor i cortenstål kontrasterar mot det gröna. Radhusen utformas med en värmebehandlat/laserad locklistpanel, med champagnefärgade fönsterkarmar och räcken.

Entréhallarna harmoniserar med fasadernas materialpalett; golv av terrazzo, bröstning av klinker med kulörer i dämpat vitt, grågrönt och rostrött.

Topia Landskapsarkitekter

Landskapsarkitekten berättar

Bostadsgården är det gemensamma vardagsrummet och samlingspunkten i kvarteret. I den norra änden, i bästa solläge, sker umgänge i orangeriet. Gårdens centrala gräsyta är väl tilltagen och kring denna finns lek och umgängesytor, inramat av träd och buskar.

Gården nås via gatan från tre håll. Entrémotivet i nordväst, mot Vinnarcirkeln, har en sittrappa med utsikt över kvartersparken. I nordöst, mot Grästuvegatan, planeras för en uteservering vid ett café och en cykelverkstad. I sydväst anas hela gården från stadsparken. Gårdens grönska består av träd och solitärbuskar med ett varierat perennskikt.

Lek sker i och kring växtligheten med spännande gångar, lekanpassad vegetation och naturmaterial som stockar och stenar. Förgårdsmarkens planteringar och uteplatser bidrar både med grönska och folkliv till de omgivande gaturummen.

Teknisk beskrivning

GrundläggningBottenplatta under garage på pålar
YtterväggarYtterväggar av betong med tegel/klinker
BjälklagBetong
Bärande stommeBetongbjälklag och väggar
BalkongerBalkonger av prefabricerad betong med balkongräcken av aluminium
YttertakLåglutande med plåt/papp och låglutande tak med sedum
Lägenhetsskiljande väggarBetong/gipsskivor
InnerväggarGipsskivor med isolering mellan
Invändiga dörrarSläta semimassiva trädörrar, fabriksmålade inom lägenheter, målade ståldörrar till allmänna utrymmen
FönsterÖppningsbara delar med kopplad båge 2+1 glas och 3+1 glas
Tamburdörr till lägenheterSäkerhetsdörr Daloc
Entréportar mot gataEntrépartier i ek och glas
Entréportar mot gårdmetalldörr med överljus, Kulör stengrå
Fönster/fönsterdörrarTrä/aluminium. Kulör svartbrun eller Varmljusgrå
HissEn hiss per trapphus
UppvärmningFjärrvärme, vattenburet värmesystem via tilluftskonvektorer nedsänkta i golv, med golvgaller. Föreningen levererar 21 grader in till lägenheten.
El5-ledarsystem med lägenhetscentral inom lägenheten. Centralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Varje lägenhet förses med mätning av el och debiteras separat
VentilationFrån- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Spiskåpa i kök kopplad till luftbehandlingsaggregat.
VattenKallvatten ingår i månadsavgiften. Varje lägenhet förses med mätning av varmvatten och debiteras separat
TV/tele/dataFiber, minst ett uttag per lägenhet
TrapphusMålade väggar, delvis kakel. Golvbeläggning av råbetong. Terazzo klinker i entréhall Textilmattor utanför respektive lägenhet samt i entré.

Bilder på fasader

Om Einar Mattsson

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda. Det blev första steget på en spännande resa där han gick från att visa framfötterna som timmerman till att bli en engagerad byggmästare som var med och utvecklade det moderna Stockholm.

Ända sedan Einar Mattsson började har vi velat driva på och sätta en ny standard för boendet i Stockholm. Från små detaljer i kök och sovrum till funktion och intryck hos hela kvarter. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplattform som styr vårt arbete i de projekt som vi skapar, och som ger oss möjlighet att lägenhet för lägenhet, hus för hus, område för område, ge invånarna i Stockholm mer värde för pengarna.

Läs mer om Einar Mattsson på einarmattsson.se